PočetnaAKTUELNO ...                 OBAVEŠTENJE O KVALITETU VODE ZA PIĆE
GRADSKOG VODOVODA 12.1.2016.g.
 

   


Merenje polena u vazduhu -    
sezona 2015.              


                      ANKETA O ZADOVOLJSTVU

KORISNIKA USLUGA ZZJZ POŽAREVAC

preuzmite upitnik (pdf) 

Tradicija duga 70 godina