Home

PROMOCIJA ZDRAVLJA ...             AKREDITACIJA ...      

OBAVEŠTENJE O EPIDEMIJI
GRIPA - 28.12.2016.


OBAVEŠTENJE O NAVODNIM MERENJIMA
NIVOA ZRAČENJA - 22.06.2016.
OBAVEŠTENJE O KVALITETU VODE ZA PIĆE
GRADSKOG VODOVODA 12.1.2016.g.
    


Merenje polena u vazduhu    
sezona 2017.                                    ANKETA O ZADOVOLJSTVU

KORISNIKA USLUGA ZZJZ POŽAREVAC

preuzmite upitnik (pdf) 

Tradicija duga 70 godina