PočetnaAKTUELNO ...                 
OBAVEŠTENJE O NAVODNIM MERENJIMA
NIVOA ZRAČENJA - 22.06.2016.
OBAVEŠTENJE O KVALITETU VODE ZA PIĆE
GRADSKOG VODOVODA 12.1.2016.g.
    


Merenje polena u vazduhu -    
sezona 2015.              


                      ANKETA O ZADOVOLJSTVU

KORISNIKA USLUGA ZZJZ POŽAREVAC

preuzmite upitnik (pdf) 

Tradicija duga 70 godina